Ramon Walter zoekt direct hulp. (FINAL PLAY)

Ramon Walter zoekt direct hulp. (FINAL PLAY)

Laatste missie in de laatste stappen van de vaccinatieagenda. FINAL PLAY!

Na jarenlang 24/7 keihard gestreden te hebben om het bewustzijn rondom vaccinaties te vergroten, probeer ik nog 1 keer vol gas te gaan. Uiteindelijk moeten we verder en is alles gezegd en gedaan, en zijn er andere mooie vooruitzichten waar ik me mee bezig wil houden.

Omdat de vaccinatieagenda nu naar voren is gehaald naar eind december, is het tijd voor een laatste zet voor de bescherming van iedereen die niet zo diep in de materie zit als wij. Ik wil een stem zijn voor mijn kind en dat voor alle anderen.

We weten dat er geen enkele studie is die de veiligheid of zelfs de werking van dit aanstaande nieuwe vaccin kan aantonen, maar er wel op grote schaal doorheen gedrukt zal worden onder de valse vlag van veiligheid. Het zou pas weer normaal gaan worden als er een vaccinatie is, wordt de wereld duidelijk gemaakt.

Een DNA/RNA veranderende substantie met een toxische lading waar je U tegen zegt en door de lichamen van velen zal reizen om onze menselijkheid in de massa voorgoed zal corrumperen.

In het kader van openheid, transparantie, kwaliteits- en veiligheidscontrole ga ik de grote kat op het spek binden en aan de honden voeren. Om voor eens en voor altijd aan te tonen dat zowel veiligheid als effectiviteit niet te vinden is in dit horrorvaccin en daarmee ook in geen enkele andere vorm van immuniteitsbescherming via toxische, door de farmaceutische industrie vervaardigde cocktails.

De farmaceutische producenten van vaccins zijn op dit moment nog gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor de schadelijke effecten die op massale schaal zullen plaatsvinden. Ik ga de onderste steen NU naar boven halen en de betreffende producent, o.a. ‘AstraZeneca’, van te voren aansprakelijk stellen voor alle schade die deze vaccinaties op zeer grote schaal zal aanrichten als we dit nu niet stoppen. Ook al lukt dit niet, zal ik laten zien dat er geen veiligheidsstudies zijn. Ik #eis:

💢 Bewijs dat er middels jarenlange kwaliteitscontrole aangetoond kan worden dat de decennialange embryocellijnen waar de coronavaccins op geproduceerd worden veilig zijn.

💢 Bewijs dat er tijdens het filterproces geen residuen van embryonaal DNA (HEK-293) achterblijft in de vaccinaties.

💢 Bewijs van de veiligheid van het cultiveren, clonen en genetisch modificeren van cellijnen van vermoorde embryo’s. Dit moet aan te tonen zijn in wetenschappelijke studies.

💢Erkennen aan de buitenwereld dat embryo’s levend uit de baarmoeder worden gehaald, en levend worden ontleed zodat de cellen actief blijven voor medisch gebruik, zoals het coronavaccin van AstraZeneca.

💢 Het tegendeel bewijzen dat werken met embryocellijnen de gezondheid van de mens op geen enkele manier kan schaden, middels alle mogelijke wetenschappelijke studies vanaf het moment dat hiermee gewerkt werd, tot nu.

💢 Bewijs dat de cellijnen van de vermoorde embryo’s in de vaccinaties dezelfde structuren behouden als zijn oorspong van bijna 50 jaar geleden.

💢 Bevestiging dat bij iedere gegeven vaccinatie een geïnformeerde toestemming zal plaatsvinden waarin vooral ieder nadeel zoals ontbrekende en onbekende informatie zal worden besproken.

💢 Eisen dat dit vaccin onderzocht zal worden door onafhankelijke wetenschappers en laboratoria en de producent wettelijk aansprakelijk stellen, zodat zij verantwoordelijk zijn en blijven voor het op onverantwoorde en onwettige wijze op de markt brengen van een farmaceutisch product, waarbij geïnformeerde toestemming ernstig belemmerd wordt.

💢 Gangbaar taalgebruik voor elk gemiddelde ouder. Zodat iedereen tot op de puntjes zou moeten weten wat precies de recombinante T-REX HEK 293 cellijnen zijn, waar dit vandaan komt en waarom de Universiteit van Oxford in samenwerking met AstraZeneca dit gebruikt in het coronavaccin. Zodra er duidelijke, transparante en eenvoudigere informatie komt, kan iedereen een evenwichtigere keuze maken om wel of niet te vaccineren. Deze gangbare informatie over de extra hulpstoffen, chemicaliën, cellijnen van embryo’s en andere toevoegingen van vaccinaties is hard nodig om meer bewustzijn te kweken en een gebalanceerde afweging te maken bij de eventueel geïnjecteerde bevolking van de vaccinaties van het farmaceutische bedrijf.

💢Bewijs dat er geen kruisreacties plaatsvinden tussen de verschillende ingrediënten van het vaccin in interactie met het lichaam van de ontvanger van jullie vaccin. Alle veiligheidsstudies moeten openbaar gemaakt worden voor het publiek, zijn deze er niet, dan officieel melden dat er totaal geen veiligheidsstudies gedaan zijn.

💢Ik eis met klem dat ruim voordat er begonnen gaat worden met vaccineren er naar buiten gebracht gaat worden dat deze veiligheidsstudies en kwaliteitscontroles er “niet” zijn. Dit is van groot belang voor de gezondheid van de mens. De wetenschap zegt zich te kunnen beroepen op feiten en onderzoek. Het is noodzakelijk en zelfs alarmerend om deze onderzoeken aan de bevolking te kunnen tonen voordat jullie vaccin op de markt komt.

Ik zoek advocaten, wetenschappers, farmaceutische medewerkers om deze aansprakelijkheid er op een even hoog tempo er doorheen te jassen als het tempo waarmee vaccins nu worden klaar gezet. Om onomstotelijk bewijs te leveren waar mensen hun aanstaande keuze voor de rest van hun leven en lichamelijke integriteit op basseren i.p.v te reageren op een onderbuikgevoel, logica, overtuiging of enkele feitelijke kennis. Voel je je geroepen dan kun je mij een pb sturen of mailen naar:info@vaxxed2.nl#WeesDapper

💜

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *